Værd at vide

Landbrugsmægler MDE – J. Vikær

Vi har mere end 30 års erfaring med handel af landbrugsejendomme, gennem skiftende konjunkturer. Vi værdsætter korrekte vurderinger og en god dialog med sælger og hvis sælger ønsker det, sagens øvrige parter, hvor vi varetager sælgers interesser.

Vi sælger alle typer landbrugsejendomme, men nødlidende ejendomme er vores speciale. Overvejer De at sælge inden for en årrække, er det en god ide at få gennemgået mulighederne ved et salg, inden det bliver aktuelt.

Landbrugsmægler J. Vikær har advokatfirmaet Bang/Brorsen & Fogtdal, som sparringspartner. Bang/Brorsen og Fogtdal varetager eftersagsbehandlingen, hvilket giver Dem tryghed, fra købsaftalen er underskrevet, til sagen er afsluttet.

Landbrugsmægler J. Vikær er uafhængig af økonomiske relationer til banker, landboforeninger og kreditforeninger. Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, som sikrer opdatering på relevant lovgivning og ansvarsforsikret hos Tryg Forsikring.

I handler rettet mod en forbruger, er der klagemulighed til Klagenævnet For Ejendomsformidling, Islandsbrygge, 2300 København S. Tele. 70253666 eller www.ejendomsmaeglernaevnet.dk.

Jeg ser frem til i samarbejde med Dem, at sælge Deres ejendom – ledsaget af advokatfirmaets sparring og eftersagsbehandling efter købsaftalen er underskrevet.

Med venlig hilsen

Ejendomsmægler MDE.
Jens Vikær, Indehaver

Kontakt Jens Vikær

Kontakt Jens Vikær

5599 6038 / 2945 0690
mail@jensvikaer.dk

Specialist i landejendomme